Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Vännäs Landsbygdsråd 2015.

  • Arbeta för bra bredband och mobiltäckning på landsbygden
  • Arbeta med kollektivtrafiken, ”Hållbart resande”
  • Arbeta för närturism och närproducerat , bl a genom att ordna en Landsbygdshelg
  • Ordna gemensamma träffar för alla byarna kring angelägna frågor för landsbygden
  • Bevaka för landsbygden viktiga frågor och verka för att Vännäs kommun har ett landsbygdsperspektiv när beslut fattas.

Verksamhetsplan för Vännäs Landsbygdsråd 2014

  •  Genomföra projektet Landsbygdshelg 9-10 augusti
  • Genomföra projektet Förstudie ”Ett steg till”
  • Arbeta med kollektivtrafiken ”Hållbart resande”
  • Bevaka för viktiga landsbygden viktiga frågor, bl a LIS-områden och telefonin.