Om

Om Landsbygdsrådet

Vännäs Landsbygdsråd är en ideell förening som bildades i mars år 2000.  Rådet är partipolitiskt och religiöst obundet. http://www.facebook.com/groups/vannaslbr/

Rådet skall

  • aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna
  • verka för en utveckling av landsbygden i Vännäs kommun
  • vara byarnas språkrör gentemot Vännäs kommun och övriga myndigheter

Landsbygdsrådet fungerar även som remissinstans gentemot kommunen i viktiga frågor.

 

FACEBOOK

För er som är anslutna på Facebook vill vi slå ett slag för vår sida Vännäs landsbygdsråd. https://www.facebook.com/groups/vannaslbr/?fref=ts