Framtidskväll Hjoggsjö 16/10 2014

Allt från bättre bredband till satsning på badplatser – massor av idéer diskuterades när Vännäs Landsbygdsråd bjöd in till framtidskväll i Hjåggsjö bygdegård. Över 50 idérika deltagare kom för att prata ihop sig om utvecklingen av byarna i Vännäs kommun.

 

Hur vill vi utveckla landsbygden, och hur ska samarbetet mellan byarna stärkas? var de frågor som Landsbygdsrådet bjöd in till diskussion om. Och diskussion blev det! Fungerande bredband och bra mobiltäckning i alla byar framfördes som viktigt av många, liksom underhåll av vägar och bättre kommunikationer. Till exempel borde det gå att korta skolskjutstiderna, var ett förslag. Kollektivtrafiken måste bli bättre, tyckte många – bland annat med matartrafik till Vännäs och Vännäsby.

 

Fler tankar: Att bygga och investera på landsbygden borde underlättas på flera sätt, både genom lättnader i strandskyddet och genom nya finansieringslösningar. Vi skulle kunna utnyttja naturvärdena bättre och få fram fler säljbara produkter. ”Det måste finnas bönder”, skrev en grupp ner. Och en annan: ”Väck ungdomarnas intresse för landsbygden”.

 

Lokala matproducenter dukade upp en buffé med specialiteter från byarna. Där bjöds på ostar, yoghurt, nötkött och fläskkött, kornmjölspalt, glass och honung, allt från lokala matföretag i Vännäs kommun. Att så många olika delikateser produceras i kommunen var en nyhet för många och buffébordet satte ännu mer fart på diskussionerna, med en välbehövlig paus när Inger Olsson och Valter Karlsson underhöll med sång och musik.

Valter och Inger underhåller

Valter och Inger underhåller

Mycket Gott och Blandat

Mycket Gott och Blandat

Foto:Helén Zakrisson

För att fortsätta samarbetet mellan byarna i Vännäs föreslogs bland annat fler framtidskvällar, med olika teman – något som Landsbygdsrådet nu få jobba vidare med.

 Här är alla samtalsgruppernas förslag som kom fram under Framtidskvällen

Hur vill vi utveckla landsbygden i Vännäs?
1. Grundservice:
-telefoni
-bredband
-vägar/körbara
Finansieringslösningar:
-bostadskredit/statlig
-riskvilligt kapital för småföretag
Genom (ix3) intresse, idealitet och insikt
2. Underlätta finansieringen av byggande på landsbygden
Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet
Bättre underhåll av vägnätet
Täckning-mobilnätet byggs ut
Underhåll badplatser
3. Bättre bredband
Bättre standard på vägarna
Närservice
Skattebefria drivmedel p g a avsaknad av kollektivtrafik
Samlingslokal i alla byar
4. Bättre samarbete mellan byarna
Anpassad kollektivtrafik, minitaxi. Korta skolskjutstiderna.
Fler möten mellan byarna. T ex kurser, föreläsningar.
Bättre samarbeten med studieförbunden.
Kontaktpersoner, sociala medier.
5. Utveckla befintliga företag på landsbygden.
Samma förutsättningar (tätort)
Vägar, bredband.
6. Bredband- ”höghastighet”
Mobiltäckning
Matartrafik till Vännäs och Vännäsby.
Bra vägarsommar/vinter
Underlätta nybebyggandet genom att lätta på strandskyddet.
7. Kommunikation=vägar,bredband och telefon.
Behålla bidrag till vägar, även det kommunala till enskilda vägar.
Lätta på LIS.
8. Handla närproducerat
Måste finnas bönder
Bredbandskompletteringar
Bättre mobiltäckning
Nya och bättre finansieringslösningar
Utnyttja naturvärden bättre
-säljbara produkter
Samåkning

Hur ska vi stärka nätverket mellan byarna?
1. Öka samarbetet mellan bya- och intresseföreningar.
Väcka ungdomars intresse för landsbygden.
Skapa nätverksgrupper på sociala medier för kunskap- och erfarenhetsutbyte.
Öka kommunens närvaro genom en ökad dialog i byarna och med landsbygdsrådet.
Stötta eldsjälar
2.Idéutbyte
Samarbete i projekt
Samarbeta över kommungränserna
3. Fler framtidskvällar
-olika teman
Fler aktiviteter typ Vännforsrodden, Stärkesmarkfesten
Marknadsföra byarnas hemsidor
Bjuda in byarnas företrädare på brainstorming
4. Gemensam portal för alla byar
Samlas runt gemensamma intressefrågor
Projektsamverkan mellan byarna
5. Fortsätta med loppisrundan och utveckla den.
Gemensamma visningar prova-på-aktiviteter mellan byarna.
Nyföretagarträffar, gamla och nya, för erfarenhetsutbyte.
Hur annonseras det idag? Hur når vi ut till ungdomarna?
Förbättra samåkningen.
6. Landsbygdsrådet bjuder in till möten för lalla ett par gånger per år! (Lära av varandra)
Gemensamma styrelsemöten
Gemensamma kurser och studiecirklar.
Närturism-besöka gamla bosättningar/historievandring
7. Organiserade träffar
Marknadsföring av produkter från Vännäs på våra arbetsplatser m m