Bredband till alla byar? 24/2 2015

 

Stora delar av landsbygden i Vännäs kommun har inte bredband. Intresset för att få bra uppkoppling är stort, visade det sig när Landsbygdsrådet bjöd in till bredbandskväll i Hjåggsjö den 24 februari. Ungefär 55 personer kom till mötet, där Roger Fagerdal från kommunens IT-avdelning berättade om nuläget och om planer och möjligheter att söka pengar.

KORT ÅTERBLICK OCH SUMMERING

  1. Vännäs kommun arbetar f n med en vision för hur bredbandstätheten ska se ut 2020 i kommunen. Den kommer innehålla uträkningar vad det kostar i de olika områdena att bygga bredband. Uträkningarna bygger på snittet i länet 140 kr/m och 20 000 per hushåll. Visionen innehåller också en prioritering hur kommunen kommer att satsa.

Just nu ser förslaget ut att bli 95 % som ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband år 2020 och det skulle innebära 230 hushåll till i Vännäs kommun. De hushållen ligger på landsbygden.
Visionen, den kommer bl a till Vännäs landsbygdsråd på remiss senare i vår.

  1. I kommunens egen satsning så betalar varje som köper in sig på bredbandet 12 500 kr i egen insats. Då tillkommer grävning och montering fram till den egna fastigheten.
  1. Det kommer att finnas två projekt att söka externa medel ifrån. Dels Landsbygdsprogrammet/ Jordbruksverket och Regionalfonden/Länsstyrelsen. Reglerna kring ansökningsförfarandet är inte helt klara i dagsläget utan beräknas vara klart 1/9. Mer information finns fortlöpande på Jordbruksverkets och Länsstyrelsens hemsidor.Kommunen kan ej söka eller vara medsökande, utan det är te x föreningar som kan söka. Kommunen kan ev. få stå för en del av projektledningen.
  1. Önskemål om körschema/checklista efterfrågades, där det finns information och tips hur man går tillväga för att komma igång och påskynda bredbandsarbete i bygden. Hur börjar man? Vad behöver göras? Hur gör man markavtal?
  1. Viktiga frågor som lyftes:

Varför bredband? Svar av Roger Fagerdal: – Om 10 år kan det vara svårt att sälja ett hus som inte har bredband. Bredband är idag stommen för kommunikation. Telefon, TV och internet kommer via dessa kablar. Om vi t e x blir utan bankkontor i Vännäs är vi helt hänvisade till bank via datorn/internet och då är det viktigt med en tillförlitlig uppkoppling.

Vad vill kommunen?

Vad vill vi i byarna?

Vilka vill vara med och ansluta till bredband?

  1. Kan studieförbundet Vuxenskolan ha material som stöd i arbetet?
  1. Önskemål om fler sammankomster för att få information, prata ihop sig och hålla ihop i de olika byarna. ”Hint” till Vännäs landsbygdsråd om att arrangera.Roger Fagerdal: -Byar som vill engagera sig behöver samla ihop sina trupper efter sommaren; skapa arbetsgrupp och skapa dialog med kommunen!