Hem

Byaområden i kommunen

Kallelse till
Årsmöte Vännäs Landsbygdsråd


4 april 2019 kl. 19.00
på Tvärsan, Tväråbäck


Med information om aktuella landsbygdsfrågor
Fika

 

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet tillika pressreferent
 2. Val av justerare
 3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
 4. Godkännande av dagordning
 5. Verksamhetsberättelse för det gångna året
 6. Ekonomisk redovisning för det gångna året
 7. Revisionsberättelse
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 10. Presentation och beslut om verksamhetsplan för kommande år
 11. Motioner och förslag
 12. Val av styrelsemedlemmar:

val av ordförande
val av ordinarie ledamöter
val av ersättare

 1. Val av revisor och revisorersättare
 2. Val av valberedning
 3. Övriga frågor
 4. Mötet avslutas

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/groups/vannaslbr/?fref=ts