Hem

Byaområden i kommunen

Rädda telefonerna och bredbandet i byarna!

 

Telia planerar att avveckla det fasta telefonnätet från 10 stationer i Vännäs kommun under nästa år, och  betyder att så gott som alla byar i kommunen blir utan fast telefonförbindelse via tråd. Det är allvarligt, eftersom varken mobiltelefonin eller bredbandsnätet i Vännäs kommun ännu är så utbyggt att det fullt ut kan ersätta fast telefoni.

Flera byar i kommunen har fortfarande stora svårigheter med mobilnätet. Många kommuninvånare, både privatpersoner och företagare, använder sig av ADSL som enda fungerande bredbandsalternativ. Att redan nästa år klippa telefontrådarna skulle bli en kraftigt försämrad service för många på Vännäs landsbygd. Det skulle innebära stora svårigheter för en rad företag, och i en del  byar skulle det innebära ett allvarligt hot mot säkerheten.

Landsbygdsrådet arbetar nu för att rädda kommunikationerna och vi ställer följande krav på Telia:

+ Det fasta telenätet får inte brytas från en station förrän oberoende mätningar ( t ex via Post- och telestyrelsen) har visat att det går att få en mobil teknik som är säker och ger alla en fungerande telefoni i sin bostad/i sitt företags lokaler.

+ Det fasta telenätet får inte brytas från en station förrän nuvarande ADSL kan ersättas av det fiberbredband som är under uppbyggnad. Enligt en plan antagen av Vännäs kommun ska 95% av kommunens hushåll ha bredband via fiber år 2020.

 

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/groups/vannaslbr/?fref=ts